Riešenie detailov a chýb pri výstavbe

Detaily, detaily a ešte raz detaily. Bez ich správneho prevedenia ani tá najlepšia kročajová izolácia zvuk nezachytí.

Každý prestup cez podlahu, je nutné odizolovať nad výšku budúceho poteru. Buď odstrihnutým pásom Insulit alebo pásom Lfoam.

Prestupy pri stenách od dilatovať pásom z vnútornej strany, aby sa k nim nedostala vrstva poteru.

Nesprávny detail dotiahnutia pásu na stene. Prázdne miesto vytvorí zvukový most.

Správny detail pri stene, za použitia príslušenstva Lfoam. Alternatívne je možné zahnúť na stenu aj samotnú kročajovú izoláciu.

Nesprávne prevedenie detailu pri stene, dilatačným pásom je nutné kopírovať stenu.

Pred vyliatím poteru skontrolujte prípadné poškodenia izolácie a prelepte ich novou vrstvou.

Správny detail prevedenia pri stene.

Všetky ostré hrany odporúčame obaliť pri realizovaní izolácie.

Máte špecifický detail? Poradíme čo sním.

Kontaktujte nás
Top